PENDAFTARAN JADUAL LATIHAN PENGGAL 2/2021 ( JULAI -DISEMBER 2021) (10/06/2021)
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera tuan-tuan/ puan-puan, sebagai peringatan pihak ATC yang masih belum mendaftar tarikh permohonan latihan CSTP RACs (sesi latihan penggal 2/2021), bolehlah berbuat demikian di bawah ATC masing-masing sebelum atau pada 30 Jun 2021.
Jabatan Alam Sekitar,
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Aras 1 - 4, Podium 2 & 3, Wisma Sumber Asli,
No.25, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62574 Putrajaya, Malaysia.
Telefon: 03-8871 2000/2200 Faks: 03-8888 9987 / 03-8889 1040
Hakcipta Terpelihara © 2021.